קיבוץ געש
קיבוץ געש
חסר רכיב

שיחת קיבוץ 10.04.2006 מספר 07 שנת 2006

10/04/2006
דף לשיחה
פרטי שיחה
מנחה: חיים מדבייר מועדון לחבר שעה 20:30 יום שני 10/4/2006 שיחה מס: 7 שנה: 2006
תוכן השיחה

א. הודעות

1. שאילתא

שאילתא של יצחק כנען:
מה המזכירות עושה על מנת למנוע מחברים או מגורמים חיצוניים להכניס חומר כתוב לתאי הדואר האישיים של החברים?

ב. לאישור

1. הנהלת השירותים - הצעה להפסקת הפעילות.
המזכירות והנהלת השירותים מביאים לאישור האסיפה הכללית את הפסקת פעילותה של הנהלת השירותים. (נוסח ההצעה מצורף לדף זה)
ההצבעה בקלפי ולאישור ההצעה נדרש רוב רגיל מקולות המצביעים.

ג. לדיון

1. תקנון רכב
מזכירות הקיבוץ מביאה לדיון ולאישור את תקנון הרכב. (נוסח מפורט מצורף לדף זה)
ההצבעה בקלפי ולאישור התקנון נדרש רוב רגיל מקולות המצביעים.
(תיקונים והצעות לנוסח התקנון המוצעים ע"י החברים מצורפים לדף זה.)
ההצבעה בקלפי ולאישור ההצעה נדרש רוב רגיל מקולות המצביעים.

2. תהליך השינוי
צוות השינוי מביא לשיחת הקיבוץ את המשך הדיון בחוברת השינוי.
החלטות שיחת קיבוץ

החלטות שהתקבלו בשיחת קיבוץ מס' 6 מיום 27.03.06

לא התקבלו כל החלטות בשיחת קיבוץ מס' 6 מיום 27.03.06.

חנן רוגלין
מזכיר הקיבוץ
חסר רכיב