קיבוץ געש
קיבוץ געש
חסר רכיב

סיכום מזכירות מספר 06 מיום 17/04/2006

17/04/2006
סיכום ישיבת מזכירות
תאריך :
סיכום ישיבת מזכירות מס' 06 מיום 17.04.06
תוכן :

סיכומים והחלטות:

1. אושר פרוטוקול ישיבה מס' 5 מיום 20.03.06.

2. רותי סלוצקי
פנייה לשנת חופש נוספת.
סוכם להמליץ בחיוב, יובא לאישור שיחת הקיבוץ.

3. תב"רים (מסמך מצורף)
הובאה בקריאה ראשונה הצעה לתב"רים מהחזרי היטלי השבחה.
הנושא יחזור לדיון לפני הבאתו לאישור שיחת הקיבוץ.

4. בניה למגורים מוזמן אוריאל אבני
התקיים דיון נוסף בהצעתו של אוריאל אבני לקדם את נושא הבניה למגורים ולהביא את ההצעה לאישור שיחת הקיבוץ.
סוכם לגבש הצעה קונקרטית ולהביאה לאישור צוות השינוי לשם הכללתה בחוברת השינוי ולא להביאה בנפרד לאישור השיחה, אלא במסגרת הדיון בכלל הצעות השינוי.

5. נמסר דו"ח על המו"מ למכירת חלקו של געש בעיסקת המגורים וכן על היעדים הפיננסים של העיסקה.

חנן רוגלין
מזכיר הקיבוץ
משתתפים :
נוכחים: יוסי שחר, שרון תירוש, ראובן גפני, הוגו לובל, אסף ציקמן, אופיר סיטרין, ארז קוגלר, רחל הדר, ערד סלוצקי, חנן רוגלין.
חסר רכיב