קיבוץ געש
קיבוץ געש
חסר רכיב

שיחת קיבוץ 26.04.2006 מספר 08 שנת 2006

26/04/2006
דף לשיחה
פרטי שיחה
מנחה: מיכי דרורי מועדון לחבר שעה 20:30 יום רביעי 26/4/2006 שיחה מס: 8 שנה: 2006
תוכן השיחה

א. הודעות

1. תשובה לשאילתא
תינתן תשובה לשאילתא של יצחק כנען בנושא תאי הדואר.

2. קלפי
השבוע ביום חמישי 27.04.06 בין השעות 20:00 – 11:00 תיערך הצבעה בקלפי על הנושאים שבסדר היום ועל הנושאים משיחת קיבוץ מס' 7 מיום 10.04.06.

ב. לאישור

1. שנת חופש שניה
רותי סלוצקי פונה לשנת חופש שניה.
המזכירות ממליצה לשיחת הקיבוץ לאשר את פנייתה.
ההצבעה בקלפי ולאישור הפנייה נדרש רוב רגיל מקולות המצביעים.

ג. לדיון

1. תהליך השינוי
צוות השינוי מביא לשיחת הקיבוץ את המשך הדיון בחוברת השינוי.
החלטות שיחת קיבוץ

החלטות שהתקבלו בשיחת הקיבוץ מס' 7 מיום 10.04.06

1. התקבלה החלטה להפריד בהצבעה בקלפי על תקנון הרכב, את סעיף מס. 8 המתייחס לנושא הרכב הפרטי.

חנן רוגלין
מזכיר הקיבוץ
חסר רכיב