קיבוץ געש
קיבוץ געש
חסר רכיב

סיכום מזכירות מספר 07 מיום 30/04/2006

30/04/2006
סיכום ישיבת מזכירות
תאריך :
סיכום ישיבת מזכירות מס' 07 מיום 30.04.06
תוכן :

סיכומים והחלטות:

1. אושר פרוטוקול ישיבה מס' 6 מיום 17.04.06.

2. הועדה לאיכות הסביבה
מוזמנים: פרימו בלבן ועתליה סקיבה.

התקיים דיון על פעילות הועדה ומטרותיה.
המזכירות רואה בברכה את פעילות הועדה למען איכות החיים, הסביבה והקהילה ותסייע לועדה בהשגת יעדיה. הועדה תגיש למזכירות, לקראת הדיון בתקציב הקהילה לשנת 2007 את תוכנית עבודתה והמשמעויות התקציביות הנובעות מכך.

3. הצבת אנטנה סלולארית בבית הקברות.

המזכירות אישרה את בקשת פרטנר להצבת אנטנה סלולארית בבית הקברות בכפוף ל:
1.3. קבלת היתרים כחוק.
2.3. תחנות יציאה תקופתיות מההסכם.
3.3. אישור האסיפה הכללית.

המזכירות מציעה לייעד את התקבולים הנובעים מהסכם זה לפיתוח והחזקת בית הקברות.
ההסכם הוא ל – 10 שנים.

4. יוחנן פרנס
פניה לערבות הקיבוץ לשכר דירה של ביתו.

המזכירות דוחה את פנייתו של יוחנן. המזכירות תסייע ליוחנן למצוא פתרון חלופי.

5. קליטה
רונית הדר – קבלה לאורחות.
מוזמנים: רונית ועמירם הדר.

סוכם להמליץ לאסיפה הכללית לקבל את רונית הדר לאורחות בגעש.

חנן רוגלין
מזכיר הקיבוץ
משתתפים :
נוכחים: יוסי שחר, ערד סלוצקי, רחל הדר, ראובן גפני, אסף ציקמן, הוגו לובל, עדי ברקן, שרון תירוש, אופיר סיטרין, חנן רוגלין.
חסר רכיב