קיבוץ געש
קיבוץ געש
חסר רכיב

שיחת קיבוץ 08.05.2006 מספר 09 שנת 2006

08/05/2006
דף לשיחה
פרטי שיחה
מנחה: חיים יוגב מועדון לחבר שעה 20:30 יום שני 8/5/2006 שיחה מס: 9 שנה: 2006
תוכן השיחה

א הודעות

1. מנחים לשיחת הקיבוץ
רוני בוכמן ואילן אופמן הצטרפו כמנחים לשיחות הקיבוץ.

2. קלפי
השבוע ביום רביעי 10.05.06 בין השעות 20:00 – 11:00 תיערך הצבעה בקלפי על הנושאים שבסדר היום.

ב. לאישור

1. קליטה
רונית הדר, קבלה לאורחות.
המזכירות ממליצה לשיחת הקיבוץ לקבל את רונית הדר לאורחות.
ההצבעה בקלפי ולקבלת רונית לאורחות נדרש רוב רגיל מקולות המצביעים.

2. שנת חופש שניה
רותי סלוצקי פונה לחופש חברתי לשנה שניה.
המזכירות ממליצה לשיחת הקיבוץ לאשר את פנייתה.
ההצבעה בקלפי ולאישור שנת החופש השניה נדרש רוב רגיל מקולות המצביעים.

3. הצבת אנטנה סלולארית
חברת פרטנר מבקשת את אישור הקיבוץ להציב אנטנה סלולארית במתחם בית הקברות.
ההסכם ל-10 שנים, בכפוף לאישורים והיתרים כחוק ובנוסף מותנה בתחנות יציאה של געש
במהלך תקופת ההסכם. התקבולים מהצבת האנטנה מיועדים לפיתוח ואחזקת בית הקברות.
ההצבעה בקלפי ולאישור הבקשה נדרש רוב רגיל מקולות המצביעים.

ג. לדיון

1. דו"ח הביקורת על מוסדות החינוך בגעש
המבקר וועדת הביקורת מביאים לדיון בשיחת הקיבוץ את דו"ח הביקורת על הבטיחות
במוסדות החינוך בגעש.
הדו"ח המלא יוצג בשיחת הקיבוץ, חברים המעונינים יכולים לקבל את הדו"ח במזכירות
הקיבוץ.
החלטות שיחת קיבוץ

החלטות שהתקבלו בשיחת קיבוץ מס' 7 מיום 10.04.06

1. התקבל תקנון הרכב.

2. התקבל סעיף 8' לתקנון הרכב.

3. התקבלו הצעות ראובן גפני לתוספות לתקנון הנ"ל לסעיפים מס' 1 ו- 2.

4. לא התקבלה הצעת יצחק כנען לתוספת לתקנון הנ"ל בסעיף מס' 3 .

5. התקבלה ההצעה להפסקת פעילותה של הנהלת שירותי הקהילה.

חנן רוגלין
מזכיר הקיבוץ
חסר רכיב