קיבוץ געש
קיבוץ געש
חסר רכיב

סיכום מזכירות מספר 08 מיום 21/05/2006

21/05/2006
סיכום ישיבת מזכירות
תאריך :
סיכום ישיבת מזכירות מס' 08 מיום 21.05.06
תוכן :

סיכומים והחלטות:

1. אושר פרוטוקול ישיבה מס' 7 מיום 30.04.06.

2. קליטה
מתי גרונטמן, קבלה לחברות.
סוכם להמליץ בחיוב לשיחת הקיבוץ על קבלתו של מתי גרונטמן לחברות בגעש.

3. תקציב השתלמויות 2007.
אושר ברוב קולות תקציב של 300,000 ₪ (כ1.5% מתקציב הקהילה) להשתלמויות לשנת התקציב 2007 בכפוף לאישור רשימת המשתלמים.

4. אריאלה ויואב דרורי, פניה לשנת חופש.
סוכם להמליץ בחיוב לשיחת הקיבוץ לאשר את פנייתם של יואב ואריאלה דרורי לשנת חופש.

חנן רוגלין
מזכיר הקיבוץ
משתתפים :
נוכחים: שרון תירוש, רחל הדר, יוסי שחר, הוגו לובל, עדי ברקן, חנן רוגלין,
חסר רכיב