קיבוץ געש
קיבוץ געש
חסר רכיב

שיחת קיבוץ 12.06.2066 מספר 10 שנת 2006

12/06/2006
דף לשיחה
פרטי שיחה
מנחה: אילן אופמן מועדון לחבר שעה 20:30 יום שני 12/6/2006 שיחה מס: 10 שנה: 2006
תוכן השיחה

א. הודעות

1. השבוע ביום רביעי 14.06.06 בין השעות 20:00 – 11:00 תיערך הצבעה בקלפי על הנושאים שבסדר היום.

ב. לאישור

1. שנת חופש
אריאלה ויואב דרורי פונים לחופש חברתי לשנה אחת.
המזכירות ממליצה לשיחת הקיבוץ לאשר את פנייתם.
ההצבעה בקלפי ולאישור שנת החופש נדרש רוב רגיל מקולות המצביעים.

2. קליטה
מתי גרונטמן, קבלה לחברות.
המזכירות ממליצה לשיחת הקיבוץ לאשר את קבלתו של מתי גרונטמן לחברות בגעש.
ההצבעה בקלפי ולצורך קבלתו של מתי גרונטמן לחברות נדרש רוב מיוחס עפ"י תקנון הקיבוץ.

3. בחירת נציגי ציבור להנהלת מש"א
הנהלת מש"א מביאה לאישור בחירת שני נציגי ציבור להנהלת מש"א.
החברים שיבחרו מחליפים את חיים מדבייר שסיים את הקדנציה וחנן רוגלין שנבחר למזכיר הקיבוץ.

רשימת החברים שהביעו את נכונותם לתפקיד הם:

נעם פלברג, דורית פלדמן, מיכאל גוגנהים, עידן ברק, אסתר לובל, דני וסרלאוף.
משה משלנקה מציע את עצמו.

ההצבעה בקלפי ושני החברים שיקבלו את מירב הקולות יבחרו להנהלת מש"א.

4. ערעור
זמי בן חורין מערער על ההחלטה להפסיק את פעולתה של הנהלת השירותים.
ההצבעה בקלפי, לצורך קבלת הערעור נדרשים לפחות 56 בעד הערעור ורוב רגיל מקולות המצביעים.

ג. לדיון

1. דו"חות כספיים לסיכום ינואר – מרץ 2006
מובאים לדיון הדו"חות הכספיים המסכמים את תוצאות המשק לרבעון הראשון בשנת 2006.
החומר המפורט יוצג בשיחה, החברים המעונינים יכולים לקבל את החומר במזכירות.
החלטות שיחת קיבוץ

החלטות שהתקבלו בשיחת קיבוץ מס, 9 מיום 08.05.2006

1. רונית הדר התקבלה לאורחות בגעש.

2. אושר חופש חברתי לשנה שניה לרותי סלוצקי.

3. אושרה הצבת אנטנה סלולארית בבית הקברות לתקופה של 10 שנים.

חנן רוגלין
מזכיר הקיבוץ
חסר רכיב