קיבוץ געש
קיבוץ געש
חסר רכיב

קלפי שיחת קיבוץ מספר 10 מיום 12.06.2006

15/06/2006
תוצאות הקלפי
פרטים:
תוצאות קלפי שיחת קיבוץ געש מס' 10 מיום 12/6/2006
שיחת קיבוץ מספר 10 מיום 12.06.2006
1. שנת חופש:
אריאלה ויואב דרורי פונים לחופש חברתי לשנה אחת

102 בעד
46 נגד

אושרה שנת חופש חברתי לאריאלה ויואב דרורי.
2. קליטה:
מתי גרונטמן קבלה לחברות

126 בעד
23 נגד

מתי גרונטמן התקבל לחברות.
3. נציגי ציבור להנהלת מש"א:
יש לסמן 2 חברים בלבד:

65 דני וסרלאוף
55 נעם פלברג
44 דורית פלדמן
41 אסתר לובל
36 עידן ברק
29 משה משלנקה
20 מיכאל גוגנהיים

נועם פלברג ודני וסרלאוף נבחרו להנהלת מש"א.
4. ערעור זמי בן חורין מערער על ההחלטה להפסיק את פעולתה של הנהלת השירותים

71 בעד הערעור
68 נגד הערעור

התקבל הערעור של זמי בן חורין בנוגע להחלטה להפסקת פעולתה של הנהלת שירותים.
על החתום:
חנן רוגלין
מזכיר הקיבוץ
חסר רכיב