קיבוץ געש
קיבוץ געש
חסר רכיב

שיחת קיבוץ 10.07.2006 מספר 12 שנת 2006

10/07/2006
דף לשיחה
פרטי שיחה
מנחה: מיכי דרורי מועדון לחבר שעה 20:30 יום שני 10/7/2006 שיחה מס: 12 שנה: 2006
תוכן השיחה

א. הודעות

1. קלפי
ביום שלישי 11/07/06 בין השעות 20:00 – 11:00 תתקיים הצבעה בקלפי על הנושאים שבסדר היום של שיחה זו ושיחה מס' 11 מיום 19/06/06.

2. הצבעה ממוחשבת בקלפי
המזכירות החליטה לאפשר לרינולד ליבשיץ להריץ תוכנה להצבעה בקלפי שפותחה על ידו במקביל להצבעה הרגילה.
המזכירות פונה לחברים לשתף פעולה.

ב. לאישור

1. אישור הסכם מכר למכירת חלקת המגורים (זכויות געש בתב"ע ח.ש. 5/8)בעסקה המשותפת
עם סקום.
המועצה הכלכלית מביאה לאישור שיחת הקיבוץ את הסכם המכר למכירת חלקת המגורים (זכויות געש בתב"ע ח.ש. 5/8) ושימוש בתמורות העסקה לפירעון יתרת חוב ההסדר של געש במסגרת תקנות הפטור ממס שבח בהסדר הקיבוצים.
העסקה המוצעת תואמת את היעדים העסקיים שאושרו בתכנית המשק לשנת 2006 ומשפרת באופן משמעותי ביותר את מבנה החוב של הקיבוץ.
מבנה העסקה ותנאיה, לרבות השימוש בתמורות העסקה יוצגו בשיחת הקיבוץ ויובאו כחלק מאישור ההסכם.
ההצבעה בקלפי ולאישור ההסכם נדרש רוב רגיל מסך קולות המצביעים.
החלטות שיחת קיבוץ

החלטות שהתקבלו בשיחת קיבוץ מס' 11 מיום 19/06/06

לא התקבלו כל החלטות בשיחת קיבוץ מס' 11 מיום 19/06/06.

חנן רוגלין
מזכיר הקיבוץ
חסר רכיב