קיבוץ געש
קיבוץ געש
חסר רכיב

קלפי מספר 11 שנת 2006

10/07/2006
תוצאות הקלפי
פרטים:
הצבעה בקלפי שיחת קיבוץ געש מס' 11 מיום 19/6/2006 ושיחת קיבוץ מס' 12 מיום 10/7/2006

שיחת קיבוץ מספר 11 מיום 19.06.2006
שיחת קיבוץ מספר 12 מיום 10.07.2006
1. שינוי אזור הרישום לחטיבת הביניים (בית ספר)
מרמות חפר לחוף השרון

86 בעד
22 נגד

אושר שינוי אזור הרישום מרמות לחוף השרון.
2. אישור הסכם מכר למכירת חלקת המגורים
(זכויות געש בתב"ע ח.ש. 8/5) בעסקה המשותפת עם סקום כולל השימוש בתמורות כפי שמופיע בהצעה המפורטת.

119 בעד
5 נגד

אושר הסכם המכר למכירת חלקו של געש בחלקת המגורים כולל השימוש במורות העסקה.
על החתום:
חנן רוגלין
מזכיר הקיבוץ
חסר רכיב