קיבוץ געש
קיבוץ געש
חסר רכיב

שיחת קיבוץ 21.08.2006 מספר 13 שנת 2006

21/08/2006
דף לשיחה
פרטי שיחה
מנחה: חיים יוגב מועדון לחבר שעה 20:30 יום שני 21/8/2002 שיחה מס: 13 שנה: 2006
תוכן השיחה

א. הודעות

1. קלפי

ביום רביעי 23.08.06 בין השעות 20:00-11:00 תתקיים הצבעה בקלפי על הנושאים לאישור שבסדר היום.

2. ועדת פנסיה

יוחנן פרנס שהיה מרכז הועדה הודיע על בקשתו לסיים את תפקידו.
חנה שושן שריכזה עם יוחנן פרנס את הועדה ממשיכה בתפקידה כרכזת הועדה.
אסנת נגרי הצטרפה לועדה במקומו של יוחנן פרנס.

3. רשימת ההשתלמויות תשס"ז

מצורפת לדף לשיחה כהודעה רשימת ההשתלמויות לשנת הלימודים תשס"ז שאושרה ע"י הנהלת מש"א והמזכירות בהתאם לתקנון ההשתלמויות.

4. שלמה ניימן שנבחר כדירקטור לנכסי געש מחליף את יואב דרורי שסיים את תפקידו.

5. קליטה

אינגריד וניר גלברד נכנסים לדירתם בגעש בימים אלה, תהליך קליטתם מתחיל בפועל ב- 01.09.06, לאינגריד, ניר ונינה ברוכים הבאים.

ב. לאישור

1. מינוי דירקטורים בתאגידים
המועצה הכלכלית מביאה לאישור שיחת הקיבוץ את מינוי הדירקטורים הבאים:
א. ערד סלוצקי כיו"ר תש"ר במקום יואב דרורי שסיים את תפקידו.
ב. אמנון גרוס, דירקטור חיצוני בתש"ר במקום יוסי אלכסנדרוביץ שסיים את תפקידו.
ההצבעה בקלפי ולאישור מינוי הדירקטורים נדרש רוב רגיל מקולות המצביעם.

2. ועדת תכנון
הנהלת משא מביאה לאישור שיחת הקיבוץ את בחירת רכז הועדה ובחירת נציג ציבור.
(הרכב הועדה: מרכז הועדה, נציג ציבור, מנהל האחזקה, מנהל הנוי, מזכיר הקיבוץ)
א. רכז הועדה:
1. הנהלת מש"א ממליצה על מיכי דרורי.
2. זמי בן חורין מציע את עצמו לתפקיד.
ב. לבחירת נציג ציבור: (מועמד אחד מתוך הרשימה)
1. יוסף כץ, 2. אבי שטרויך, 3. ג'אירו פלר.
ההצבעה בקלפי ולאישור המועמדים לתפקיד נדרש רוב רגיל מקולות המצביעים.
החלטות שיחת קיבוץ

החלטות שהתקבלו בשיחת קיבוץ מס' 11 מיום 19.06.2006 ושיחת קיבוץ מס' 12 מיום 10.07.2006

1. אושר שינוי אזור הרישום לילדי געש הלומדים בחטיבת הביניים מבית הספר ב"רמות חפר" לבית הספר ב"חוף השרון".

2. אושר הסכם המכר למכירת חלקת המגורים (זכויות געש בתב"ע ח.ש. 5/8) בעסקה המשותפת עם סקום.

חנן רוגלין
מזכיר הקיבוץ
חסר רכיב