קיבוץ געש
קיבוץ געש
חסר רכיב

קלפי מספר 11 שנת 2006

21/08/2006
תוצאות הקלפי
פרטים:
תוצאות הצבעה בקלפי שיחת קיבוץ געש מס' 13 מיום 21/8/2006
שיחת קיבוץ 21.8.2006
1. מינוי דירקטורים בת.ש.ר:

א .מינוי ערד סלוצקי - יו"ר ת.ש.ר
68 בעד
17 נגד
ערד סלוצקי נבחר ליו"ר ת.ש.ר.

ב. אמנון גרוס - דירקטור
53 בעד
13 נגד
אמנון גרוס נבחר לדירקטור חיצוני.
2. ועדת תכנון:

א. מרכז ועדת תכנון: (ימונה לתפקיד מי שיזכה למירב קולות המצביעים)

1. מיכי דרורי
63 בעד

2. זמי בן חורין
28 בעד

מיכי דרורי נבחר למרכז ועדת תכנון.

ב. נציגי ציבור בועדת תכנון (ימונה לתפקיד מי שיזכה למירב קולות המצביעים).

1. יוסף כץ
25 בעד

2. אבי שטרויך
10 בעד

3. ג'אירו פלר
56 בעד

ג'אירו פלר נבחר לנציג ציבור בועדת תכנון.
על החתום:
חנן רוגלין
מזכיר הקיבוץ
חסר רכיב