קיבוץ געש
קיבוץ געש
חסר רכיב

שיחת קיבוץ 21.08.2006 מספר 14 שנת 2006

28/08/2006
דף לשיחה
פרטי שיחה
מנחה: רוני בוכמן מועדון לחבר שעה 20:30 יום שני 28/8/2006 שיחה מס: 14 שנה: 2006
תוכן השיחה

א. הודעות

1. גן לאומי
אנו מפנים את תשומת לב החברים כי חל איסור מוחלט להשליך פסולת בניין, גזם וכד' בשטח הגן הלאומי.

2. קלפי
ביום רביעי 30.08.06 תתקיים הצבעה בקלפי על הנושאים שבסדר היום. (במידה והדיון לא יסתיים ההצבעה תועבר למועד אחר לאחר סיום הדיון בהסתייגויות).

3. חיובי רכב
ברצוננו להודיע כי החל מיום 01.09.06 תחויב כל נסיעה שחבר ביצע בקרלוג של הענף או הועדה במהלך סופ"ש בתקציבו הפרטי. כל זאת למעט חבר שיביא חתימת מנהל הענף, או התאגיד, או הועדה שמאשרת את הנסיעה. סופ"ש לעניין זה הוא מיום שישי בשעה 16:00 ועד יום ראשון בשעה 06:00.

ב. לאישור
בחירת 4 חברים למזכירות.
הנהלת מש"א מביאה לאישור בחירת 4 חברים חדשים למזכירות הקיבוץ. (4 החברים המסיימים את הקדנציה הם: רחל הדר, אסף ציקמן, מירב סלוצקי, ראובן גפני).
החברים המוצעים ע"י הנהלת מש"א הם:
מייק פנצ'ינר, יונת מדי, נורית אחרק, יצחק כנען, שלמה ניימן, מיכי דרורי.
ההצבעה בקלפי וארבעת החברים שיקבלו את מירב הקולות יבחרו למזכירות.

ג. לדיון
הסתייגויות להצעה לשינוי אורחות החיים (החברים מתבקשים להביא את החוברת לדיון)
במסגרת תהליך קבלת ההחלטות, צוות השינוי מביא לדיון את הסתייגויות החברים להצעה לשינוי אורחות החיים כפי שפורסמה בחוברת המצורפת מיום 21.08.06.
ההצבעה בקלפי, ההצבעה תתבצע על כל הסתייגות בנפרד ולקבלת הסתייגות נדרש רוב רגיל מקולות המצביעים.
החלטות שיחת קיבוץ

החלטות שהתקבלו בשיחת קיבוץ מס' 13 מיום 21.08.06

1. מינוי דירקטורים בתאגידים:
א. ערד סלוצקי נבחר ליו"ר ת.ש.ר.
ב. אמנן גרוס נבחר לדירקטור בת.ש.ר.

2. ועדת תכנון:
א. מיכי דרורי נבחר למרכז הועדה.
ב. ג'אירו פלר נבחר לנציג ציבור.

חנן רוגלין
מזכיר הקיבוץ
קלפי
חסר רכיב