קיבוץ געש
קיבוץ געש
חסר רכיב

שיחת קיבוץ 04.09.2006 מספר 15 שנת 2006

04/09/2006
דף לשיחה
פרטי שיחה
מנחה: חיים מדבייר מועדון לחבר שעה 20:30 יום שני 4/9/2006 שיחה מס: 15 שנה: 2006
תוכן השיחה

א. הודעות

קלפי
ביום רביעי 06.09.06 בין השעות 20:00-11:00 תתקיים הצבעה בקלפי על הנושאים שבסדר היום.

ב. לאישור

בחירת 4 חברים למזכירות
הנהלת מש"א מביאה לאישור בחירת 4 חברים חדשים למזכירות הקיבוץ. (4 החברים המסיימים את הקדנציה הם: רחל הדר, אסף ציקמן, מירב סלוצקי, ראובן גפני)
החברים המוצעים לבחירה הם:
מייק פנצינר, יונת מדי, נורית אחרק, יצחק כנען, שלמה ניימן, מיכי דרורי, יוסף גלפז, נגרו רובינשטיין, סילביה ליברמן, דליה מורן, גדעון ברק.
ההצבעה בקלפי וארבעת החברים שיקבלו את מירב הקולות יבחרו למזכירות.

ג. לדיון
הסתייגויות להצעה לשינוי אורחות החיים (המשך הדיון מישיבה קודמת)
צוות השינוי מביא לדיון את הסתייגויות החברים להצעה לשינוי אורחות החיים בגעש כפי שפורסמה בחוברת מיום 21.08.06.
ההצבעה בקלפי, לקבלת הסתייגות נדרש רוב רגיל מקולות המצביעים.
החלטות שיחת קיבוץ

החלטות שהתקבלו בשיחת קיבוץ מס. 14 מיום 28.08.06

לא התקבלו כל החלטות בשיחת קיבוץ מס. 14 מיום 28.08.06.

חנן רוגלין
מזכיר הקיבוץ
חסר רכיב