קיבוץ געש
קיבוץ געש
חסר רכיב

שיחת קיבוץ 18.09.2006 מספר 16 שנת 2006

18/09/2006
דף לשיחה
פרטי שיחה
מנחה: אילן אופמן מועדון לחבר שעה 20:30 יום שני 18/9/2006 שיחה מס: 16 שנה: 2006
תוכן השיחה

1. הודעות

השבוע ביום רביעי 20.09.06 תתקיים הצבעה בקלפי על הנושאים שבסדר היום.

2. לאישור

א. קליטה:

1. נדב לביא – קבלה לחברות
2. יפית לביא – קבלה לחברות
המזכירות ממליצה לשיחת הקיבוץ לקבלם לחברות.
ההצבעה בקלפי ולקבלת נדב ויפית (כל אחד לחוד) לחברות נדרש רוב של 2/3 מקולות המצביעים.

3. ברק בן אריה – קבלה למועמדות
המזכירות ממליצה לקבל את ברק למועמדות.
ההצבעה בקלפי ולקבלת ברק למועמדות נדרש רוב רגיל מקולות המצביעים.

ב. בחירת 4 חברים למזכירות
הנהלת מש"א מביאה לאישור בחירת 4 חברים חדשים למזכירות הקיבוץ. (4 החברים המסיימים את הקדנציה הם: רחל הדר, אסף ציקמן, מירב סלוצקי, ראובן גפני).
החברים המוצעים ע"י מש"א הם:
מייק פנצינר, יונת מדי, נורית אחרק, שלמה ניימן, גדעון ברק, מיכי דרורי.
הצעות אחרות:
סילביה ליברמן מציעה את עצמה.
יוסף גלפז מוצע ע"י נחום מנדל.
דליה מורן מוצעת ע"י עזרא רבין.
נגרו רובינשטיין מוצע ע"י עזרא רבין, איתן יערי, רבקה סיטרין,דליה מורן, דני קייט, שריטה פלג, ראול וייס, עודד בלבן, ראובן גפני.
ההצבעה בקלפי וארבעת החברים שיקבלו את מירב הקולות יבחרו למזכירות הקיבוץ.

3. לדיון
צוות השינוי מביא לדיון את נספח הדיור שפורסם ביום 12.09.06 (המסמך יצורף כנספח לחוברת השינוי).
הגשת הסתייגויות למסמך עד ליום 27.09.06 .
החלטות שיחת קיבוץ

החלטות שהתקבלו בשיחת קיבוץ מס. 15 מיום 04.09.06:

1. הסתייגויות להצעה לשינוי אורחות החיים
התקבלו ההסתייגויות הבאות:
10, 12, 29, 34, 36, 37, 38, 39,41, 42, 43, 45, 46, 69, 72, 73, 78.
לא התקבלו ההסתייגויות הבאות:
6, 7, 8, 9, 11, 28, 30, 31, 32, 33, 35, 40, 44, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 70, 71, 74, 75, 76, 79.

חנן רוגלין
מזכיר הקיבוץ
חסר רכיב