קיבוץ געש
קיבוץ געש
חסר רכיב

תוצאות קלפי: שיחת קיבוץ 16 מיום 18.9.2006

21/09/2006
תוצאות הקלפי
פרטים:
קיבוץ געש - תוצאות קלפי שיחת קיבוץ מס' 16 מיום 18/9/2006
1. קליטה

א. נדב לביא - קבלה לחברות
146 בעד
49 נגד
·נדב לביא התקבל לחברות.

ב. יפית לביא – קבלה לחברות
134 בעד
70 נגד
·יפית לביא לא התקבלה לחברות.

ג. ברק בן-אריה - קבלה למועמדות
183 בעד
23 נגד
·ברק בן אריה התקבל למועמדות.
2. בחירת 4 חברים למזכירות

109 נגרו רובינשטיין (נבחר למזכירות)
104 דליה מורן (נבחרה למזכירות)
94 נורית אחרק (נבחרה למזכירות)
89 מיכי דרורי (נבחר למזכירות)
82 שלמה ניימן
65 מייק פנצינר
65 יוסף גלפז
64 יונת מדי
62 גדעון ברק
54 סילביה ליברמן

·נבחרו למזכירות: נגרו רובינשטיין, דליה מורן, נורית אחרק, מיכי דרורי
על החתום:
חנן רוגלין
מזכיר הקיבוץ
חסר רכיב