קיבוץ געש
קיבוץ געש
חסר רכיב

סיכום ישיבת מזכירות מס' 17 מיום 08.10.06

08/10/2006
סיכום ישיבת מזכירות
תאריך :
סיכום ישיבת מזכירות מס' 17 מיום 08.10.06
סדר היום:

1. אישור פרוטוקול ישיבה מס' 16 מיום 10.09.06.

2. פניית אריאלה דרורי להפעיל את הקליניקה בגעש בתקופת החופש.

3. קליטה:

א. מיכאלה גולדשטיין, קבלה לחברות.
ב. ארז גולדשטיין, קבלה לחברות.
ג. גלי ריינשרייבר, קבלה לחברות.
4. אישור מורשי חתימה.

5. אישור מסגרת אשראי בחשבון הקהילה בבנק המזרחי.

6. תב"רים.

7. רמי מורן, סיכום הדיון מישיבה קודמת.
סיכומים והחלטות:

1. פרוטוקול ישיבה מס' 16 מיום 10.09.06, אושר ללא הערות.

2. פניית אריאלה דרורי להפעלת הקליניקה בתקופת החופש, סוכם לאשר את פנייתה בכפוף לתשלום במחירי השוק.

3. קליטה
א. מיכאלה גולדשטיין, קבלה לחברות – סוכם להמליץ בחיוב.
ב. ארז גולדשטיין, קבלה לחברות – סוכם להמליץ בחיוב.
ג. גלי ריינשרייבר – סוכם להמליץ בחיוב.

4. מורשי חתימה בקיבוץ געש
אופיר סיטרין, שרון תירוש, ערד סלוצקי, חנן רוגלין – אושרו כמורשי חתימה בקיבוץ געש.
אושר כי חתימתם של שניים ממורשי החתימה הנ"ל מחייבת את געש לכל דבר ועניין.

5. מסגרת אשראי לקהילה בבנק המזרחי – אושרה מסגרת אשראי קבועה של 500,000 ₪ בחשבון הקהילה בבנק המזרחי.

6. תב"רים:
דיון בקריאה ראשונה להצעה לתב"רים בעקבות עסקת המכר של זכויות געש בחלקת המגורים 8/5 . הנושא עובר לדיון והתייחסות בועדת תכנון וחוזר לדיון נוסף במזכירות להגשת רשימה מומלצת לאישור שיחת הקיבוץ.

7. רמי מורן, המשך דיון מישיבה קודמת.
סוכם להעביר את הנושא לטיפולה של ועדת חברה כשתקום.
משתתפים:
נוכחים: ערד סלוצקי, נורית אחרק, ארז קוגלר, נגרו רובינשטיין, אופיר סיטרין, מיכי דרורי, שרון תירוש, הוגו לובל, דליה מורן, חנן רוגלין.
חנן רוגלין
מזכיר הקיבוץ
חסר רכיב