קיבוץ געש
קיבוץ געש
חסר רכיב

שיחת קיבוץ 09.10.2006 מספר 17 שנת 2006

09/10/2006
דף לשיחה
פרטי שיחה
מנחה: מיכי דרורי מועדון לחבר שעה 20:30 יום שני 9/10/2006 שיחה מס: 17 שנה: 2006
תוכן השיחה

1. הודעות

א. קלפי
ההצבעה בקלפי על הערעור של אשר לביא תתקיים לאחר שיחת הקיבוץ הבאה.

ב. המועצה הכלכלית החליטה שיואב דרורי ימשיך לכהן כדירקטור בחמי געש גם בתקופת שנת החופש.

2 לאישור

א. ערעור
ערעור של אשר לביא על אי קבלתה לחברות בגעש של יפית לביא.
ההצבעה בקלפי ולקבלתה של יפית לביא לחברות צריכים להתקיים שני התנאים הבאים:
· לפחות 71 מקולות המצביעים צריכים להצביע בעד קבלתה של יפית לחברות.
· שני שליש מקולות המצביעים צריכים להצביע בעד קבלתה של יפית לחברות.

ב. אישרור מכירת זכויות געש במתחם המגורים.
אישרור מכירת הזכויות בחלקת המגורים לשיכון עובדים השקעות בייזום בע"מ.
האישרור נדרש כאקט טכני בעקבות הודעת סקום על מימוש זכות הסירוב שלהם במסגרת ההסכם עם געש, ובהתאם לאישור מכירת זכויות געש בחלקת המגורים בשיחת קיבוץ מס' 12 מיום 10.07.06.
ההצבעה על האישרור תתקיים בשיחה עצמה.

3. לדיון
דו"חות כספיים לסיכום ינואר – יוני 2006.
מובאים לדיון הדו"חות הכספיים המסכמים את תוצאות המשק לששת החודשים הראשונים בשנת 2006.
החומר המפורט יוצג בשיחת הקיבוץ, החברים המעונינים, מוזמנים לקבל את הדו"חות במזכירות.
החלטות שיחת קיבוץ

החלטות שהתקבלו בשיחת הקיבוץ מס' 16 מיום 18.09.06:

1. קליטה:
א. נדב לביא התקבל לחברות בגעש.
ב. יפית לביא לא התקבלה לחברות בגעש.
ג. ברק בן אריה התקבל למועמדות בגעש.

2. בחירת 4 חברים למזכירות.
נבחרה מזכירות קיבוץ געש בהרכב:
חדשים: מיכי דרורי, נורית אחרק, דליה מורן, נגרו רובינשטיין.
ממשיכים: עדי ברקן, יוסי שחר, הוגו לובל, ארז קוגלר.
בעלי תפקידים: שרון תירוש, ערד סלוצקי, אופיר סיטרין, חנן רוגלין.

חנן רוגלין
מזכיר הקיבוץ
חסר רכיב