קיבוץ געש
קיבוץ געש
חסר רכיב

סיכום ישיבת מזכירות מס' 18 מיום 22.10.06

22/10/2006
סיכום ישיבת מזכירות
תאריך :
סיכום ישיבת מזכירות מס' 18 מיום 22.10.06
סדר יום:
סדר היום:
1. אישור פרוטוקול ישיבה מס' 17 מיום 08.10.06.
2. בחירת גזבר – יהודה בראנץ.
3. ענבל ובועז סיטרין, פניה לשנת חופש חברתי.
4. עבודת המזכירות ותאום ציפיות עם כניסת חברי המזכירות החדשים לתפקידם.
5. דו"ח על תהליך השינוי.
סיכומים והחלטות:
1. אושר פרוטוקול ישיבה מס' 17 מיום 08.10.06.

2. בחירת גזבר
סוכם להמליץ לשיחת הקיבוץ על בחירתו של יהודה בראנץ לגזבר הקיבוץ.

3. בועז וענבל סיטרין, פניה לחופש חברתי לשנה אחת.
סוכם להמליץ בחיוב לשיחת הקיבוץ.

4. עבודת המזכירות
נושאים לדיון שעלו בהתייחסות החברים:
א. ועד האגודה וסמכויותיו.
ב. ועד מקומי, תפקידו וסמכויותיו.
ג. נושאים שמגיעם לדיון, יש להביאם עם מידע רחב ככל שניתן.
ד. חיבור המזכירות לתהליך השינוי.
ה. מעורבות פעילה של חברי המזכירות בעבודת המזכירות.
ו. גיבוש תוכנית עבודה משמעותית למזכירות.

5. דו"ח על תהליך השינוי.
נמסר דו"ח על תהליך השינוי וההתקדמות בגיבוש מסמכי השיוך והחוב האקטוארי.
נוכחים:
ערד סלוצקי, דליה מורן, נגרו רובינשטיין, עדי ברקן, שרון תירוש, מיכי דרורי, אופיר סיטרין, הוגו לובל, יוסי שחר, חנן רוגלין.
חנן רוגלין
מזכיר הקיבוץ
חסר רכיב