קיבוץ געש
קיבוץ געש
חסר רכיב

שיחת קיבוץ 23.10.2006 מספר 18 שנת 2006

23/10/2006
דף לשיחה
פרטי שיחה
מנחה: חיים יוגב מועדון לחבר שעה 20:30 יום שני 23/10/2006 שיחה מס: 18 שנה: 2006
תוכן השיחה

1. הודעות:

א. עזיבת הקיבוץ

ערן ריינשרייבר הודיע על הפסקת תהליך הקליטה ועזיבת קיבוץ געש.

ב. קלפי

השבוע ביום רביעי 25.10.06 בין השעות 20:00 – 11:00 תתקיים הצבעה בקלפי על הנושאים שבסדר היום ועל הנושאים משיחת קיבוץ מס' 17 מיום 09.10.06.

2. לאישור:

א. קליטה

1. גלי ריינשרייבר שקד - קבלה לחברות.
2. מיכאלה גולדשטיין – קבלה לחברות.
3. ארז גולדשטיין – קבלה לחברות.

המזכירות ממליצה לשיחת הקיבוץ לקבל את שלושת המועמדים לחברות. ההצבעה בקלפי (בנפרד) ולקבלת כל אחד מהמועמדים נדרש רוב של 2/3 מקולות המצביעים.

4. מיכל קייט – קבלה לאורחות.
5. רועי קייט – קבלה לאורחות.

המזכירות ממליצה לשיחת הקיבוץ לקבל את מיכל ורועי קייט לאורחות.
ההצבעה בקלפי (בנפרד) ולקבלת מיכל ורועי לאורחות נדרש רוב רגיל מקולות המצביעים.

3. לדיון

הסתייגויות החברים לפרק הדיור ונספח י"ב לפרק הדיור. (חוברת מפורטת הופצה לחברים ביום 17.10.06)
מובאות לדיון והחלטה הסתייגויות החברים לפרק הדיור ולנספח י"ב לפרק הדיור בהצעה לשינוי אורחות החיים.

ההצבעה בקלפי ולקבלת ההסתייגויות נדרש רוב רגיל מקולות המצביעים.
החלטות שיחת קיבוץ

החלטות שהתקבלו בשיחת קיבוץ מס' 17 מיום 09.10.06:

1. אשרור מכירת זכויות געש במתחם המגורים
אושרה מכירת זכויות געש בחלקת המגורים לשיכון עובדים השקעות בייזום בע"מ.

חנן רוגלין
מזכיר הקיבוץ
חסר רכיב