קיבוץ געש
קיבוץ געש
חסר רכיב

תוצאות קלפי שיחת קיבוץ געש מס' 17 מיום 9/10/2006 ושיחת קיבוץ מס' 18 מיום 23/10/2006

26/10/2006
תוצאות הקלפי
פרטים:
תוצאות קלפי שיחת קיבוץ געש מס' 17 מיום 9/10/2006 ושיחת קיבוץ מס' 18 מיום 23/10/2006
1. ערעור אשר לביא על אי קבלתה לחברות בגעש של יפית לביא

185 בעד
50 נגד

·הערעור התקבל. יפית לביא התקבלה לחברות בגעש.
2. גלי ריינשרייבר שקד – קבלה לחברות בגעש

224 בעד
13 נגד

·גלי ריינשרייבר שקד התקבלה לחברות בגעש.
3. 3. מיכאלה גולדשטיין פריירה – קבלה לחברות בגעש

194 בעד
36 נגד

·מיכאלה גולדשטיין פריירה התקבלה לחברות בגעש.
4. ארז גולדשטיין – קבלה לחברות בגעש

192 בעד
36 נגד

·ארז גולדשטיין התקבל לחברות בגעש.
5. מיכל קייט – קבלה לאורחות בגעש

194 בעד
38 נגד

·מיכל קייט התקבלה לאורחות בגעש.
6. רועי קייט – קבלה לאורחות בגעש

194 בעד
38 נגד

·רועי קייט התקבל לאורחות בגעש.
על החתום:
חנן רוגלין
מזכיר הקיבוץ
חסר רכיב