קיבוץ געש
קיבוץ געש
חסר רכיב

תוצאות ההצבעה בקלפי שיחת קיבוץ געש מס' 19 מתאריך 14.11.06

14/11/2006
תוצאות הקלפי
פרטים:
תוצאות ההצבעה בקלפי שיחת קיבוץ געש מס' 19 מתאריך 14.11.06
1. ענבל ובועז סיטרין - פניה לחופש חברתי לשנה אחת

113 בעד
8 נגד

· אושרה פנייתם של בועז וענבל לשנת חופש
2. גזבר - מינויו של יהודה בראנץ לגזבר הקיבוץ

106 בעד
10 נגד

· אושר מינויו של יהודה בראנץ לגזבר הקיבוץ
על החתום:
חנן רוגלין
מזכיר הקיבוץ
חסר רכיב