קיבוץ געש
קיבוץ געש
חסר רכיב

שיחת קיבוץ 20.11.2006 מספר 20 שנת 2006

20/11/2006
דף לשיחה
פרטי שיחה
מנחה: אילן אופמן מועדון לחבר שעה 20:30 יום שני 20/11/2006 שיחה מס: 20 שנה: 2006
תוכן השיחה
הודעות

קלפי
על מועד ההצבעה בקלפי לגבי הנושא שבסדר היום תבוא הודעה בנפרד.

2. לאישור

תב"רים

מזכירות הקיבוץ מביאה לאישור שיחת הקיבוץ את ההצעה לתב"רים מהחזרי היטלי השבחה.
(ההצעה המפורטת מופיעה בצידו השני של עמוד זה.)

הצעה פרטית של אוריאל אבני בנושא התב"רים.

א. שיחת הקיבוץ מחליטה שהכספים שיתקבלו מהמועצה האזורית בגין היטלי השבחה יופנו לצורך קידום תשתיות לשכונה החדשה.

ב. שיחת הקיבוץ מטילה על המזכירות להגיש למועצה האזורית רשימת תב"רים בהתאם לכך.

ההצעות תובאנה להצבעה בקלפי. תתקבל ההצעה שתזכה למירב הקולות.
נספח
הצעה לתב"רים מהחזרי היטלי השבחה
החלטות שיחת קיבוץ
החלטות שהתקבלו בשיחת הקיבוץ מס' 19 מיום 14.11.06:

1. גזבר
יהודה בראנץ נבחר לגזבר הקיבוץ.

2. חופש חברתי
אושר חופש חברתי לשנה אחת לענבל ובועז סיטרין.

חנן רוגלין
מזכיר הקיבוץ
חסר רכיב