קיבוץ געש
קיבוץ געש
חסר רכיב

משולחן מרכז המשק 2006-11-24

24/11/2006
משולחן מרכז המשק
‏יום שישי 24 נובמבר 2006
 

לכל החברים שלום רב,

 

"משולחן מרכז המשק" אותו ברצוני לחדש, יהיה חלק ממערכת העדכון והדיווח לחברים (בנוסף לערוצי הדיווח האחרים) על הנעשה במגזר העסקי של הקיבוץ. במסגרת זו אשתדל למסור אחת לחודש בערך, מידע בנושאים שונים הקשורים ישירות לעסקי הקיבוץ ולסביבה העסקית במסגרתה הוא פועל. אשתדל להביא את המידע באופן ברור ומעניין, כמובן במגבלת הרגישות המובנת של הפצת מידע עסקי בכתב בתפוצה רחבה.

 ·        כפי שדווח בשיחת הקיבוץ האחרונה, בימים אלו בוצע תשלום מלוא התמורה הכספית משיכון עובדים לגעש, בגין העברת יתרת הזכויות של געש בחלקת המגורים לשיכון עובדים. ע"פ תנאי ההסכם שנידון ואושר ע"י שיחת הקיבוץ, הכספים שהתקבלו ישמשו את הקיבוץ לפירעון חובות הקיבוץ לבנקים בהסדר, ותשלומי מס החלים בגין ביצוע העסקה. כזכור, מהלך זה החל כחלק מהסדר החובות שנחתם בין געש לממשלה ולבנקים באוגוסט 2001, בו אולץ הקיבוץ, כתנאי בהסדר, למכור 50% מזכויותיו במתחם כמקור לפירעון חובות הקיבוץ. למעשה כעת השלים געש את מהלך מימוש הנכס הזה לצורך פירעון חובותיו למערכת הבנקאית, כהמשך לאילוץ שהותווה בהסדר החובות. ביצוע פירעון החובות בקצב מואץ כפי שהתאפשר בנסיבות הללו, משפר באופן משמעותי את מצבו הכלכלי של הקיבוץ, בכך שהוא מקטין את רמת הסיכון הכרוכה בהיקף ה"חוב החיצוני" לבנקים, ונותן אפשרות מעשית בידיו להפנות את המקורות שייווצרו בשנים הבאות להקטנת "החוב הפנימי" לחברים בנושאים כגון בטחון סוציאלי ושיכון. בכדי שנפיק את המרב מהמצב שנוצר לטובת חברי הקיבוץ, אנו חייבים להמשיך להתנהל בצורה אחראית ושיטתית, ולנהל באופן מושכל וסבלני את המהלכים להשגת יעדים בחשיבה לטווח ארוך.

 ·        תכנית המשק לשנת 2007, שנמצאת בימים אלו בתהליך הכנה במסגרות הניהוליות של התאגידים העסקיים של הקיבוץ, נותנת ביטוי לכיוון החשיבה שפורט בפסקה הקודמת. תהליך הכנת ואישור התכנית, כולל אישור תכניות מפורטות בכל תאגיד עסקי בפני עצמו, ואישור תכנית מצרפית למשק כולו. במסגרת התכנית הכוללת, וכחלק מהתשתית הכספית לביצוע מהלכי השינוי, תציע המועצה הכלכלית בשיתוף הקהילה, תכנית מקורות ושימושים בתכנון לטווח ארוך, שתשלב הפניית מקורות לפיתוח העסקי של הקיבוץ ולפתרון בעיית הגרעון הפנסיוני ובנייה למגורים. תכנית המשק תוצג בשיחת הקיבוץ לקראת סוף דצמבר 2006. על המועד המדויק תימסר הודעה לחברים בהמשך.

 ·        בשני הנושאים התכנוניים הקשורים לגעש, מתקיימים בימים אלו תהליכים חשובים שיכולים להשפיע על הקיבוץ בהמשך ברמה המקומית וברמה הארצית. ברמה המקומית, נמשך תהליך ההדברות עם לשכת התכנון המחוזית במטרה לגבש הסכמות לגבי אישור תכניות לקיבוץ. בתחילת נובמבר התקיים סיור בקיבוץ בהשתתפות מתכנן המחוז, בעקבותיו סוכמו עמו הצעדים הנדרשים בכדי לקדם את התכניות השונות שעל הפרק. כולי תקווה שהכיוונים החיוביים המסתמנים, אכן יבשילו לידי אישור תכניות מחייבות באמצעותן יפתח אופק ברור לפיתוח הקיבוץ על חלקיו השונים. ברמה הארצית, בימים אלו מתקבלות החלטות ע"י הועדה לתשתיות לאומיות בנושא חיבור שני נתיבי תחבורה ארציים מרכזיים - כביש 20 (איילון) עם כביש 2 (החוף). עיקרה של התכנית הוא ארגון נתיבי התנועה בכבישים הארציים, אך יש לה נגזרות גם ברמת ההתחברות למערכות התנועה המקומיות, כולל גם באזורנו. לכשיתקבלו ההחלטות באופן סופי, אדאג להביאן לידיעת החברים.    

 ·        לסיום, בנושאי כח אדם, חלו לאחרונה שני שינויים משמעותיים בהרכב הנהלת הקיבוץ. יהודה בראנץ נבחר לגזבר הקיבוץ ויחליף בפועל את אופיר סיטרין החל מסוף השנה. אופיר כיהן בתפקיד הגזבר במשך 7 השנים האחרונות, בהן לקח חלק פעיל ומרכזי בכל המהלכים המשמעותיים שבוצעו בקיבוץ, והיה שותף מלא לשיפור המתמיד בתוצאות הכלכליות. נעמה שחר החליפה את יהודיתה כנען בתפקיד המזכירה של ממלאי התפקידים בקיבוץ, ותמשיך לבצע גם את המשימות שמלאה עד כה במש"א. יהודיתה סיימה 7 שנים בתפקיד תובעני וקשה, אותו ביצעה באחריות ומסירות רבה. אני מודה בשם כל החברים לאופיר וליהודיתה על תרומתם הרבה, ועל תפקוד אחראי ומסור לאורך שנים, ומאחל לשניהם המון הצלחה בכלל, ובהמשך דרכם המקצועית בפרט.

 

שבת שלום לכולם
ערד סלוצקי
מרכז משק

חסר רכיב