קיבוץ געש
קיבוץ געש
חסר רכיב

שיחת קיבוץ 21 שנת 2006

27/11/2006
דף לשיחה
מנחה: חיים מדבייר מועדון לחבר שעה 20:30 יום שני 27/11/2006 שיחה מס: 21 שנה: 2006

1. הודעות:
ריכוז תחום תרבות
הנהלת שירותי הקהילה מינתה את דורית פלדמן לריכוז תחום תרבות בגעש.
תחום התרבות מורכב מהפעילויות הבאות:
תרבות, חגים, עריכת "ניבים", מועדון לחבר. היקף המשרה: חצי משרה.


2. לדיון
נספח י"ג – לפרק 1 בטחון סוציאלי (בחוברת השינוי)
צוות השינוי מביא לדיון את הנספח לפרק הביטחון הסוציאלי בחוברת השינוי.
הגשת הסתייגויות למסמך עד ליום 30.11.06.
החלטות שהתקבלו בשיחת קיבוץ מס' 20 מיום 20.11.06:

1. לא התקבלה ההצעה לסדר של אוריאל אבני לדחות את הדיון בהצעת המזכירות בנושא התב"רים.

חנן רוגלין
מזכיר הקיבוץ
חסר רכיב