קיבוץ געש
קיבוץ געש
חסר רכיב

שיחת קיבוץ 22 שנת 2006

03/12/2006
דף לשיחה
שיחת קיבוץ מספר 22, ביום ראשון 2.12.2006 שעה 20:30 במועדון לחבר. מנחה: חיים מדבייר
1. לדיון

נספח י"ג – לפרק 1 בטחון סוציאלי (בחוברת השינוי)
צוות השינוי מביא לדיון את הנספח לפרק הביטחון הסוציאלי בחוברת השינוי.

קישורים:
נספח י"ג – לפרק 1 בטחון סוציאלי (בחוברת השינוי)
החלטות שהתקבלו בשיחת קיבוץ מס' 21 מיום 27.11.06:
1. התקבלה הצעתה לסדר היום של סוניה בלבן להעביר את הדיון בנושא הביטחון הסוציאלי לשבוע הבא.
חנן רוגלין
מזכיר הקיבוץ
חסר רכיב