קיבוץ געש
קיבוץ געש
חסר רכיב

שיחת קיבוץ 23 שנת 2006

04/12/2006
דף לשיחה
שיחת קיבוץ מספר 23, יום שני 4.12.2006, שעה 20:30, מועדון לחבר. מנחה: מיכי דרורי
סדר היום:

1. הודעות

א. עסקת המגורים
בתחילת השיחה נציין בהרמת כוסית את סיומה המוצלח של עסקת מכירת זכויות געש בחלקת המגורים וסגירת חוב ההסדר.

ב. מנכ"ל תש"ר
המועצה הכלכלית מינתה את יובל אלפן למנכ"ל תש"ר עפ"י המלצת מועצת המנהלים של תש"ר, במקומו של ראובן גפני שמסיים את תפקידו.

ג. הכנסת שותף לתנובה
תימסר אינפורמציה לגבי מכירת 51% מתנובה למשקיע פרטי.

2. לאישור

מאזן מבוקר לשנת 2005.
המאזן המבוקר לשנת 2005 מובא לאישור שיחת הקיבוץ עפ"י הנדרש.
נתוני המאזן הוצגו ונדונו בשיחת הקיבוץ בסיכום 2005.
ההצבעה בשיחה.

3. לדיון

דו"חות כספיים, ינואר – ספטמבר 2006.
המועצה הכלכלית מביאה לדיון את הדו"חות הכספיים לתקופה, ינואר – ספטמבר 2006.
הדו"חות עומדים לרשות החברים במזכירות הקיבוץ.
חנן רוגלין
מזכיר הקיבוץ
חסר רכיב