קיבוץ געש
קיבוץ געש
חסר רכיב

שיחת קיבוץ 24 שנת 2006

11/12/2006
דף לשיחה
מנחה: חיים יוגב מועדון לחבר שעה 20:30 יום שני 11/12/2006 שיחה מס: 24 שנה: 2006
סדר היום:

1. הודעות:

ביום רביעי 13.12.06 תיערך הצבעה בקלפי בין השעות 20:00-11:00 על הנושאים שבסדר היום ועל אישור ההצעה לתב"רים (תקציב בלתי רגיל) מהיטלי ההשבחה משיחת קיבוץ מס' 20 מיום 20.11.06.

2. לאישור:

קליטה:
פארלי פילס, קבלה לאורחות.
המזכירות ממליצה לקבל את פארלי פילס לאורחות בגעש.
ההצבעה בקלפי ולקבלתה של פארלי פילס לאורחות נדרש רוב רגיל מקולות המצביעים.


3. לדיון:

שינוי אורחות חיים, פרק שיוך הנכסים. (מסמך מצורף הופץ לחברים בנפרד)
הסתייגויות החברים לתקציר הסדר שיוך הנכסים כפי שפורסם לחברים ביום 07.11.06.
ההצבעה בקלפי ולקבלת ההסתייגויות נדרש רוב רגיל מקולות המצביעים.
נספח
מסמך הסתייגויות לתקציר שיוך הנכסים
החלטות שיחת קיבוץ

החלטות שהתקבלו בשיחת קיבוץ מס' 22 מיום 03.12.06:
לא התקבלו כל החלטות בשיחת קיבוץ מס' 22 מיום 03.12.06.

החלטות שהתקבלו בשיחת קיבוץ מס' 23 מיום 04.12.06:
אושר המאזן המבוקר של קיבוץ געש לשנת 2005.

חנן רוגלין
מזכיר הקיבוץ
חסר רכיב