קיבוץ געש
קיבוץ געש
חסר רכיב

תוצאות ההצבעה בקלפי שיחת קיבוץ געש מס' 24 מיום 11/12/06 ומס' 20 מיום 20/11/06

14/12/2006
תוצאות הקלפי
תוצאות ההצבעה בקלפי שיחת קיבוץ געש מס' 24 מיום 11/12/06 ומס' 20 מיום 20/11/06
1. קליטה

פארלי פילס קבלה לאורחות

165 בעד
3 נגד

פארלי פילס התקבלה לאורחות

2. תברי"ם (תקציב בלתי רגיל)

130 בעד
17 נגד

התקבלה הצעת המזכירות לתברי"ם
.
הצעת תב"רים (תקציב בלתי רגיל)
3. הסתיגויות לתקציר שיוך נכסים

הסתיגות מס' 1 – נאור / הסתיגות מס' 2 נגרו

70 הצעת הצוות
41 הצעת נאור סלוצקי
59 הצעת נגרו רובינשטיין

תיערך הצבעה נוספת בין הצעת הצוות להצעת נגרו רובינשטיין


הסתיגות מס' 3 – נגרו רובינשטיין

104 בעד
59 נגד

התקבלה הסתייגות מס' 3


הסתיגות מס' 4 – נגרו רובינשטיין + עמיר פז

82 בעד
82 נגד

לא התקבלה הסתייגות מס' 4


הסתיגות מס' 5 – נגרו רובינשטיין

81 בעד
86 נגד

לא התקבלה הסתייגות מס' 5


הסתיגות מס' 6 – עמיר פז

48 בעד
100 נגד

לא התקבלה הסתייגות מס' 6


.
מסמך הסתייגויות לשיוך נכסים
חנן רוגלין
מזכיר הקיבוץ
חסר רכיב