קיבוץ געש
קיבוץ געש
חסר רכיב

שיחת קיבוץ 25 שנת 2006

18/12/2006
דף לשיחה
מנחה: אילן אופמן, מועדון לחבר, שעה 20:30, יום שני 18/12/2006, שיחה מס: 25, שנה: 2006
סדר היום

1. הודעות:

ביום רביעי 20.12.06 בין השעות 20:00 – 11:00 תתקיים הצבעה בקלפי על הנושאים שבסדר היום ובנוסף הצבעה על הסתייגות מס' 2 של נגרו רובינשטיין מול הצעת הצוות בנושא אחוז מרכיב הותק בחלוקת הדיוידנדים לתקציר שיוך הנכסים. (נוסח ההסתייגות מצורף).

2. לאישור
ערעור אוריאל אבני על הסתייגות מס' 11 והסתייגות מס' 8 לנספח הדיור.
ההצבעה בקלפי ולקבלת הערעור על הסתייגות מס' 11 נדרש רוב רגיל מקולות המצביעים ולפחות 100 קולות בעד.
לקבלת הערעור על הסתייגות מס' 8 נדרש רוב רגיל מקולות המצביעים ולפחות 82 קולות בעד.
(נוסח ההסתייגויות מצורף)


3. לדיון
שינוי אורחות החיים, פרק בטחון סוציאלי, הסתייגויות (מסמך מפורט הופץ לחברים בנפרד)
הסתייגויות החברים לפרק בטחון סוציאלי ולנספח בטחון סוציאלי.

ההצבעה בקלפי ולאישור ההסתייגויות נדרש רוב רגיל מקולות המצביעים.
נספח
תוספת לדף לשיחה מס' 25 בנושא הסתייגויות
החלטות שיחת קיבוץ

החלטות שהתקבלו בקלפי מיום 13.12.06 משיחת קיבוץ מס' 20 מיום 20.11.06 ומשיחת קיבוץ מס' 24 מיום 11.12.06:

1. קליטה: פארלי פילס התקבלה לאורחות.
2. אושרה הצעת המזכירות לתב"רים.
3. אושרה הסתייגות מס' 3 של נגרו רובינשטיין לתקציר שיוך הנכסים.
4. לא אושרה הסתייגות מס' 4 של נגרו רובינשטיין ועמיר פז לתקציר שיוך הנכסים.
5. לא אושרה הסתייגות מס' 5 של נגרו רובינשטיין לתקציר שיוך הנכסים.
6. לא אושרה הסתייגות מס' 6 של עמיר פז לתקציר שיוך הנכסים.

חנן רוגלין
מזכיר הקיבוץ
חסר רכיב