קיבוץ געש
קיבוץ געש
חסר רכיב

תוצאות ההצבעה בקלפי שיחת קיבוץ געש מס' 25 מיום 18/12/06

21/12/2006
תוצאות הקלפי
תוצאות ההצבעה בקלפי שיחת קיבוץ געש מס' 25 מיום 18/12/06
1. ערעור אוריאל אבני על הסתיגות מס' 11 לנספח הדיור

60 בעד הערעור
122 נגד הערעור

הערעור לא התקבל
2. ערעור אוריאל אבני על הסתיגות מס' 8 לנספח הדיור

59 בעד הערעור
122 נגד הערעור

הערעור לא התקבל
3. הצבעה חוזרת בין הצעת הצוות להסתייגות מס' 2 של נגרו בנושא חלוקת דיבידנדים בשיוך נכסים

97 בעד הצעת הצוות
87 בעד ההסתייגות של נגרו רובינשטיין

התקבלה הצעת הצוות
4. פרק ביטחון סוציאלי

א. הסתייגות מס' 1 של יצחק כנען

81 בעד ההסתייגות
98 נגד ההסתייגות

ההסתייגות לא התקבלה

ב. הסתייגות מס' 2 של זמי בן חורין

32 בעד ההסתייגות
143 נגד ההסתייגות

ההסתייגות לא התקבלה
5. נספח ביטחון סוציאלי

א. הסתייגות מס' 1 של נגרו רובינשטיין

102 בעד ההסתייגות
81 נגד ההסתייגות

ההסתייגות התקבלה

ב. הסתייגות מס' 2 של עמיר פז

84 בעד ההסתייגות
86 נגד ההסתייגות

ההסתייגות לא התקבלה

ג. הסתייגות מס' 3 של זמי בן חורין

50 בעד ההסתייגות
121 נגד ההסתייגות

ההסתייגות לא התקבלה
חנן רוגלין
מזכיר הקיבוץ
חסר רכיב