קיבוץ געש
קיבוץ געש
חסר רכיב

שיחת קיבוץ 26 שנת 2006

25/12/2006
דף לשיחה
שיחה מס: 26, שנה: 2006, יום שני 25/12/06, שעה 20:30, מועדון לחבר, מנחה:רוני בוכמן
סדר היום

1. הודעות:

על מועד ההצבעה בקלפי לגבי הנושאים שבסדר היום תבוא הודעה בנפרד.

2. לדיון

א. תוכנית המשק 2007
המועצה הכלכלית מביאה לדיון ולאישור את התוכנית השנתית של התאגידים העסקיים לשנת 2007. התוכנית נדונה ואושרה במועצה הכלכלית.
חומר מפורט יוצג בשיחת הקיבוץ.
חוברת התוכנית עומדת לרשות החברים במזכירות הקיבוץ.
ההצבעה בקלפי ולאישור התוכנית נדרש רוב רגיל מקולות המצביעים.

ב. תקציב הקהילה 2007
הנהלת שירותי הקהילה מביאה לדיון ולאישור את תקציב הקהילה 2007. (שוטף והשקעות)
התקציב המפורט יוצג בשיחת הקיבוץ.
חוברת התקציב עומדת לרשות החברים במזכירות הקיבוץ.
ההצבעה בקלפי ולאישור התקציב נדרש רוב רגיל מקולות המצביעים.
החלטות שיחת קיבוץ

החלטות שהתקבלו בקלפי ביום 20.12.06 משיחת קיבוץ מס' 25 מיום 18.12.06:

1. לא התקבל ערעור אוריאל אבני על הסתייגות מס' 11 לנספח הדיור.
2. לא התקבל ערעור אוריאל אבני על הסתייגות מס' 8 לנספח הדיור.
3. התקבלה הצעת הצוות לחלוקת דיוידנדים בשיוך הנכסים. (25%-75%)
4. לא התקבלה הסתייגות מס'1 של יצחק כנען לפרק ביטחון סוציאלי.
5. לא התקבלה הסתייגות מס' 2 של זמי בן חורין לפרק בטחון סוציאלי.
6. התקבלה הסתייגות מס' 1 של נגרו רובינשטיין לנספח בטחון סוציאלי.
7. לא התקבלה הסתייגות מס' 2 של עמיר פז לנספח בטחון סוציאלי.
8. לא התקבלה הסתייגות מס' 3 של זמי בן חורין לנספח בטחון סוציאלי.

חנן רוגלין
מזכיר הקיבוץ
חסר רכיב