קיבוץ געש
קיבוץ געש
חסר רכיב

ישיבת מזכירות 01 שנת 2007

09/01/2007
סיכום ישיבת מזכירות
סיכום ישיבת מזכירות מס' 1 מיום 07.01.07
סדר יום:
1. אישור פרוטוקול ישיבה מס' 22 מיום 10.12.06.
2. קליטה, טל גפני – קבלה לחברות.
3. תוכנית עבודה 2007 – סיכום הדיון.
סיכומים והחלטות:
1. אושר פרוטוקול ישיבה מס' 22 מיום 10.12.06.

2. קליטה
טל גפני – קבלה לחברות
סוכם להמליץ בחיוב לשיחת הקיבוץ.

3. תוכנית עבודה ‏2007 (מסמך מצורף)
אושרה תוכנית העבודה למזכירות ל2007.
תוכנית עבודה 2007
נוכחים: עדי ברקן, שרון תירוש, יוסי שחר, מיכי דרורי, נגרו רובינשטיין, נורית אחרק, דליה מורן, חנן רוגלין
חנן רוגלין
מזכיר הקיבוץ
חסר רכיב