קיבוץ געש
קיבוץ געש
חסר רכיב

תוצאות קלפי 01 שנת 2007

18/01/2007
תוצאות הקלפי
תוצאות ההצבעה בקלפי שיחת קיבוץ געש מס' 26 מיום 25/12/06 ושיחת קיבוץ מס' 1 מיום 15.01.07
1. אישור תוכנית המשק 2007

102 בעד
24 נגד

אושרה תוכנית המשק 2007
2. אישור תקציב הקהילה 2007 (שוטף + השקעות)

90 בעד
35 נגד

אושר תקציב הקהילה 2007
3. ערעור עמיר פז על הסתייגות מס' 2 לנספח ביטחון סוציאלי

90 בעד
29 נגד

התקבל הערעור של עמיר פז
4. קליטה

טל גפני – קבלה לחברות

122 בעד
11 נגד

טל גפני התקבלה לחברות בגעש
5. תוכנית העבודה של ועדת ביקורת

109 בעד
13 נגד

אושרה תוכנית העבודה של ועדת ביקורת ל- 2007
חנן רוגלין
מזכיר הקיבוץ
חסר רכיב