קיבוץ געש
קיבוץ געש
חסר רכיב

ישיבת מזכירות 02 שנת 2007

21/01/2007
סיכום ישיבת מזכירות
פרוטוקול ישיבת מזכירות מס' 2 מיום 21.01.07
סדר יום:

1. אישור פרוטוקול ישיבה מס' 1 מיום 07.01.07.
2. קליטה - שרית אופמן, קבלה לאורחות.
3. בית קברות – פניית ארסוף, ארסוף קדם והמועצה האזורית שבית הקברות של געש ישמש את הישובים הנ"ל.
4. אישור רשימת חברים עם ותק (תור לדיור).
5. חסיון נתונים של חברי קיבוץ ומאגרי מידע – מוזמן עזרא רבין.
6. אישור זכות חתימה במסמכי קיבוץ געש ליהודה בראנץ, גזבר הקיבוץ.
סיכומים והחלטות:

1. אושר פרוטוקול ישיבה מס' 1 מיום 07.01.07.

2. קליטה – שרית אופמן, סוכם להמליץ בחיוב לשיחת הקיבוץ על קליטתה.

3. בית קברות – סוכם להכין הצעה מפורטת לאחר בדיקת ההיבטים השונים הקשורים בבקשת ארסוף והמועצה.

4. אישור רשימת הותק. אושרה רשימת אנשים עם ותק, סוכם להוסיף בכותרת שהרשימה היא לצורכי תור לדיור וכד' בלבד.

5. חסיון נתונים של חברי הקיבוץ.
עזרא רבין פנה כי יתאפשר לו כחבר בצוות השינוי לקבל לידיו את כל המסמכים (קובץ אקסל המכיל את הפרטים האישיים של כל החברים) הקשורים בייתכנות הכלכלית של ההצעה לשינוי אורחות החיים.
סוכם לאפשר לעזרא רבין להיפגש עם רו"ח עומר ברנע שהכין את המודל, על מנת שיסקור בפניו את המודל ועקרונותיו ויאפשר לו לראות נתונים מתוך המודל תוך חסיון הפרטים האישיים.

6. אישור זכות חתימה ליהודה בראנץ במסמכי קיבוץ געש.
סוכם לאשר את זכות החתימה של יהודה בראנץ ולהגדיר שתי קבוצות חותמים:
קבוצה א' : ערד סלוצקי, חנן רוגלין.
קבוצה ב' : שרון תירוש, יהודה בראנץ.
סוכם כי חתימתם של שני חותמים מקבוצה א' תחייב את קיבוץ געש לכל דבר ועניין , כמו כן
סוכם כי חתימתו של אחד החברים מקבוצה א' ואחד החברים מקבוצה ב' תחייב את קיבוץ געש לכל דבר ועניין.
נוכחים: עדי ברקן, שרון תירוש, יוסי שחר, מיכי דרורי, נגרו רובינשטיין, דליה מורן, הוגו לובל, חנן רוגלין
חנן רוגלין
מזכיר הקיבוץ
חסר רכיב