קיבוץ געש
קיבוץ געש
חסר רכיב

שיחת קיבוץ 02 שנת 2007

22/01/2007
דף לשיחה
מנחה: מיכי דרורי, מועדון לחבר, שעה 20:30, יום שני 22/01/2007, שיחה מס: 2, שנה: 2007
סדר יום

1. הודעות:

התוכנית לסדר היום לשיחות הקיבוץ הקרובות:
יום שני 29.01.07 – דיון חברים בעד ונגד תוכנית השינוי באורחות החיים.
יום שני 05.02.07 – דיון חברים בעד ונגד תוכנית השינוי באורחות החיים.
יום רביעי 07.02.07 – הצבעה בקלפי על ההצעה לשינוי אורחות החיים.

2. לדיון

הצעה לשינוי אורחות חיים – ייתכנות כלכלית
צוות השינוי מביא לדיון את הייתכנות הכלכלית להצעה לשינוי אורחות החיים.
החומר נערך ויוצג ע"י רו"ח עומר ברנע.
החלטות שיחת קיבוץ

החלטות שהתקבלו בקלפי משיחת קיבוץ מס' 26 מיום 25.12.06 ושיחת קיבוץ מס' 1 מיום 15.01.07:

1. אושרה תוכנית המשק 2007.
2. אושר תקציב הקהילה (שוטף + השקעות) 2007.
3. התקבל הערעור של עמיר פז על הסתייגות מס' 2 לנספח ביטחון סוציאלי.
4. קליטה – טל גפני התקבלה לחברות.
5. אושרה תוכנית העבודה של ועדת ביקורת ל- 2007.

חנן רוגלין
מזכיר הקיבוץ
חסר רכיב