קיבוץ געש
קיבוץ געש
חסר רכיב

שיחת קיבוץ 03 שנת 2007

29/01/2007
דף לשיחה
מנחה: רוני בוכמן, מועדון לחבר, שעה 20:30, יום שני 29/01/2007 , אסיפה מס: 3, שנה: 2007
סדר היום:

1. הודעות:

א. על פי הנחיות רשם האגודות השיתופיות עו"ד אורי זילנגמן שביקר בגעש ביום 24.1.07 ערכנו מספר שינויים טכניים:

1. שיחת הקיבוץ תיקרא מעתה אסיפה כללית.
2. מנחה האסיפה יהיה יו"ר האסיפה.
3. מזכיר הקיבוץ יהיה מזכיר האסיפה.
4. פרוטוקול המזכירות ירשם גם כפרוטוקול ועד ההנהלה.

ב. השבוע ביום רביעי 31.01.07 בין השעות 11:00- 20:00 תתקיים הצבעה בקלפי על הנושאים שבסדר היום. ההצבעה תתקיים במזכירות הקיבוץ.

2. לאישור

א. קליטה

שרית אופמן – קבלה לאורחות (בת זוגו של אילן אופמן)
המזכירות מביאה לאישור האסיפה את קבלתה של שרית אופמן לאורחות בגעש.
ההצבעה בקלפי ולקבלתה של שרית נדרש רוב רגיל מקולות המצביעים.

ב. ריכוז ועדת בריאות
1. הנהלת שירותי הקהילה מביאה לאישור האסיפה את בחירתה של מאיה יערי למרכזת ועדת בריאות.
2. משה משלנקה מציע את מועמדותו להמשיך קדנציה נוספת בתפקיד.
ההצבעה בקלפי והחבר שיזכה למירב קולות המצביעים יבחר לתפקיד.

ג. נציג געש בועידת תנובה
מוסדות הקיבוץ מביאים לאישור האסיפה הכללית את בחירתו של ערד סלוצקי כמרכז המשק לנציג
האגודה השיתופית קיבוץ געש בועידת תנובה.
ההצבעה בקלפי ולאישור מינויו של ערד סלוצקי נדרש רוב רגיל מקולות המצביעים.

3. לדיון
שינוי אורחות החיים בגעש – המשך הדיון
מצורפת הצעת הצוות לתוספת ועדכונים להצעה.
החלטות שיחת קיבוץ

החלטות שהתקבלו באסיפה הכללית מס' 2 מיום 22.01.07:
לא התקבלו החלטות באסיפה הכללית מס' 2 מיום 22.01.07

חנן רוגלין
מזכיר הקיבוץ
חסר רכיב