קיבוץ געש
קיבוץ געש
חסר רכיב

תוצאות קלפי 02 שנת 2007

01/02/2007
תוצאות הקלפי
תוצאות ההצבעה בקלפי שיחת קיבוץ געש מס' 3 מיום 29/01/07
1. קליטה

שרית אופמן קבלה לאורחות בגעש

119 בעד
13 נגד

שרית אופמן התקבלה לאורחות בגעש
2. ריכוז ועדת בריאות

75 בעד מאיה יערי
36 בעד משה משלנקה
18 נגד שתי ההצעות

מאיה יערי נבחרה לריכוז ועדת בריאות
3. נציג האגודה השיתופית קיבוץ געש בועידת תנובה – ערד סלוצקי – מרכז המשק

113 בעד
16 נגד

ערד סלוצקי נבחר לנציג האגודה השיתופית קיבוץ געש בועידת תנובה
חנן רוגלין
מזכיר הקיבוץ
חסר רכיב