קיבוץ געש
קיבוץ געש
חסר רכיב

שיחת קיבוץ 04 שנת 2007

05/02/2007
דף לשיחה
מנחה: רוני בוכמן, מועדון לחבר, שעה 20:30, יום שני 05/02/2007, שיחה מס: 4 , שנה: 2007
סדר היום

1. הודעות:

על מועד ההצבעה בקלפי בנושא ההצעה לשינוי אורחות החיים תבוא הודעה בנפרד.

2. לדיון

שינוי אורחות החיים בגעש - המשך הדיון
צוות השינוי מביא לדיון את הצעתו לשינוי אורחות החיים בגעש.
החלטות שיחת קיבוץ

החלטות שהתקבלו בשיחת קיבוץ מס' 3 מיום 29.01.07:


1. הצעה לסדר
התקבלה הצעתו לסדר של נגרו רובינשטיין להעביר את המשך הדיון לשיחה הבאה, לאחר עדכון החוברת עפ"י הצעת הצוות וצירוף המסמכים הנלווים.

2. קליטה
שרית אופמן התקבלה לאורחות בגעש.

3. ריכוז ועדת בריאות
מאיה יערי נבחרה לריכוז ועדת בריאות.

4. נציג באגודה השיתופית קיבוץ געש בועידת תנובה
ערד סלוצקי נבחר לנציג האגודה השיתופית קיבוץ געש בועידת תנובה.

חנן רוגלין
מזכיר הקיבוץ
חסר רכיב