קיבוץ געש
קיבוץ געש
חסר רכיב

ישיבת מזכירות 03 שנת 2007

11/02/2007
סיכום ישיבת מזכירות
פרוטוקול ישיבת מזכירות מס' 3 מיום 11.02.07
סדר יום:

1. קליטה: קטי ואסף רובינסקי, קבלה לחברות.
2. המלצות רשם האגודות השיתופיות.
3. דו"ח על תהליך השינוי.
סיכומים והחלטות:

1. אושר פרוטוקול ישיבה מס' 2 מיום 21.01.07.

2. קליטה
קטי ואסף רובינסקי, קבלה לחברות.
סוכם להמליץ לשיחת הקיבוץ על קבלתם לחברות בגעש.

3. המלצות רשם האגודות השיתופיות.
בעקבות ביקור הרשם בגעש סוכם לקבל את ההמלצות הבאות:
- שיחת הקיבוץ תיקרא מעתה גם אסיפה כללית, רישום "שיחת קיבוץ" יופיע בסוגריים.
- מנחה האסיפה יהיה יו"ר האסיפה.
- מזכיר הקיבוץ יהיה גם מזכיר האסיפה.
- ישיבות המזכירות יהיו מעתה גם ישיבות ועד ההנהלה.
- הפרוטוקולים של האסיפה הכללית והמזכירות ירשמו במתכונת הנחיות הרשם.

4. שינוי אורחות החיים
נמסר דו"ח על התקדמות הדיונים ועל תהליך קבלת ההחלטות הצפוי.
נוכחים: שרון תירוש, עדי ברקן, נגרו רובינשטיין, ארז קוגלר, דליה מורן, מיכי דרורי, יוסי שחר, הוגו לובל, נורית אחרק, ערד סלוצקי, חנן רוגלין
חנן רוגלין
מזכיר הקיבוץ
חסר רכיב