קיבוץ געש
קיבוץ געש
חסר רכיב

שיחת קיבוץ 05 שנת 2007

12/02/2007
דף לשיחה
מנחה: חיים יוגב, מועדון לחבר, שעה 20:30, יום שני 12/02/2007, שיחה מס: 5, שנה: 2007
סדר היום

1. לדיון

א. שינוי אורחות החיים בגעש - המשך הדיון
צוות השינוי מביא לדיון את הצעתו לשינוי אורחות החיים בגעש.

ב. חסיון נתונים
דיון בפניה אישית של עזרא רבין לקיים דיון על חסיון נתונים אישיים בפניו, כחבר צוות השינוי.

החלטות שיחת קיבוץ

החלטות שהתקבלו בשיחת קיבוץ מס' 4 מיום 05.02.07:

לא התקבלו כל החלטות בשיחת קיבוץ מס' 4 מיום 05.02.07.

חנן רוגלין
מזכיר הקיבוץ
חסר רכיב