קיבוץ געש
קיבוץ געש
חסר רכיב

שיחת קיבוץ 06 שנת 2007

19/02/2007
דף לשיחה
מנחה: רוני בוכמן, מועדון לחבר, שעה 20:30, יום שני 19/02/2007, שיחה מס: 6, שנה: 2007
סדר היום:

1. הודעות:

ההצבעה בקלפי על סעיף א' שבסדר היום לדיון, תתקיים ביום רביעי 21.02.07 בין השעות 11:00 – 20:00 במזכירות.

2. לדיון

א. "דיון והכרעה על דרישת עזרא רבין לאשר לו כחבר צוות שינוי לעיין בנתוני ההתפרנסות/ השתכרות/תמחור של חברי הקיבוץ המשמשים יסוד לחומר המוגש לצוות ולקיבוץ. הדבר חיוני לבחינת יישום והתייחסות להצעות חוברת השינויים שהוגשה ו/או תוגש לקיבוץ. עמדתי - שתוסבר בשיחת קיבוץ - שזכות זו נתונה או צריכה להיות נתונה לכל חברי צוות השינוי"

המזכירות שקיימה דיון בפנייתו של עזרא רבין סיכמה את עמדתה:
"לאפשר לעזרא רבין להיפגש עם רו"ח עומר ברנע שהכין את המודל, על מנת שיסקור בפניו את המודל ועקרונתיו ויאפשר לו לראות את הנתונים מתוך המודל תוך חיסיון הפרטים האישים".

עזרא לא מקבל את סיכום המזכירות ומביא את הנושא להכרעת הקלפי.
ההצבעה בקלפי ולאישור פנייתו של עזרא נדרש רוב רגיל מקולות המצביעים.

ב. שינוי אורחות חיים בגעש – המשך דיון

המשך הדיון בהצעת צוות השינויי (חוברת פברואר 2007 )
החלטות שיחת קיבוץ

החלטות שהתקבלו בשיחת קיבוץ מס' 5 מיום 12.02.07:

לא התקבלו כל החלטות בשיחת קיבוץ מס' 5 מיום 12.02.07.

חנן רוגלין
מזכיר הקיבוץ
חסר רכיב