קיבוץ געש
קיבוץ געש
חסר רכיב

תוצאות קלפי 03 שנת 2007

22/02/2007
תוצאות הקלפי
תוצאות ההצבעה בקלפי שיחת קיבוץ געש מס' 6 מיום 19/02/07
1. חסיון נתונים

הצעת עזרא רבין:
"דיון והכרעה על דרישת עזרא רבין לאשר לו כחבר צוות שינוי לעיין בנתוני ההתפרנסות/ השתכרות/תמחור של חברי הקיבוץ המשמשים יסוד לחומר המוגש לצוות ולקיבוץ. הדבר חיוני לבחינת יישום והתייחסות להצעות חוברת השינויים שהוגשה ו/או תוגש לקיבוץ. עמדתי - שתוסבר בשיחת קיבוץ - שזכות זו נתונה או צריכה להיות נתונה לכל חברי צוות השינוי"

הצעת המזכירות:
"לאפשר לעזרא רבין להיפגש עם רו"ח עומר ברנע שהכין את המודל, או כל גורם אחר, על מנת שיסקור בפניו את המודל ועקרונותיו ויאפשר לו לראות את הנתונים מתוך המודל תוך חיסיון הפרטים האישים".

95 בעד הצעת עזרא רבין
74 בעד הצעת המזכירות

התקבלה הצעת עזרא רבין
חנן רוגלין
מזכיר הקיבוץ
חסר רכיב