קיבוץ געש
קיבוץ געש
חסר רכיב

שיחת קיבוץ 07 שנת 2007

26/02/2007
דף לשיחה
מנחה: חיים יוגב, מועדון לחבר, שעה 20:30, יום שני 26/02/2007, שיחה מס:7, שנה: 2007
סדר היום

1. הודעות:

ההצבעה בקלפי על נושא תנובה בסעיף לאישור בסדר היום , תתקיים ביום רביעי 28.02.07 בין השעות 11:00 – 20:00 במזכירות.

2. לאישור

תנובה
המועצה הכלכלית קיימה דיון בהצעה להכנסת איפקס כשותף בתנובה, ומביאה לאישור שיחת הקיבוץ את ההחלטות הבאות בעניין זה:

א. קיבוץ געש יצביע בועידת תנובה, בעד ההצעה להכנסת איפקס כשותף בתנובה.

ב. קיבוץ געש ימכור את כל מניותיו בתנובה בתנאי העסקה, המוצעים בהכנסת איפקס כשותף בתנובה. בנושא זה ידרשו דיון והחלטה נוספים, רק במידה ולדעת המועצה הכלכלית יחולו שינוים בתנאי העסקה, המחייבים הבאת הנושא לדיון מחודש.

ההצבעה בקלפי ולאישור ההצעה נדרש רוב רגיל מקולות המצביעים.

3. לדיון

שינוי אורחות חיים בגעש – המשך דיון

המשך הדיון בהצעת צוות השינוי (חוברת פברואר 2007)
החלטות שיחת קיבוץ

החלטות שהתקבלו בשיחת קיבוץ מס' 6 מיום 19.02.07:

אושרה בקשתו של עזרא רבין לעיין בנתוני ההתפרנסות של חברי קיבוץ געש.

חנן רוגלין
מזכיר הקיבוץ
חסר רכיב