קיבוץ געש
קיבוץ געש
חסר רכיב

תוצאות קלפי 04 שנת 2007

01/03/2007
תוצאות הקלפי
תוצאות ההצבעה בקלפי שיחת קיבוץ געש מס' 7 מיום 26/02/07
תנובה – אישור המלצות המועצה הכלכלית:

1. הכנסת איפקס כשותף בתנובה

87 בעד
9 נגד

אושר להצביע בועידת תנובה בעד הכנסת איפקס כשותף בתנובה


2. מכירת המניות של געש בתנובה בתנאי "עסקת איפקס"

77 בעד
14 נגד

אושרה מכירת המניות של געש בתנובה בתנאי "עסקת איפקס"
חנן רוגלין
מזכיר הקיבוץ
חסר רכיב