קיבוץ געש
קיבוץ געש
חסר רכיב

ישיבת מזכירות 05 שנת 2007

11/03/2007
סיכום ישיבת מזכירות
פרוטוקול ישיבת מזכירות מס' 5 מיום 11.03.07
סדר היום:

1. אישור פרוטוקול ישיבה מס' 4 מיום 25.02.07.
2. זמי בן חורין, נושאים שנויים במחלוקת בנושא ההצעה לשינוי אורחות החיים.
3. מכתב קטה מזור בנושא געש תאורה.
סיכומים והחלטות:

1. אושר פרוטוקול ישיבה מס' 4 מיום 25.02.07.

2. זמי בן חורין. השגות בנושא ההצעה לשינוי.(בהשתתפות זמי בן חורין)

התקיים דיון בנושא, סוכם שנגרו רובינשטיין וחנן רוגלין יפגשו עם זמי בן חורין על מנת לסגור את הנושאים השנויים במחלוקת שעלו בדיון.

3. מכתב קטה מזור לחברי המזכירות בנושא הפסקת עבודתה במפעל.

התקיים דיון בנושא, בהמשכו הנושא הוסדר וקטה חזרה לעבודתה בגעש תאורה.
נוכחים: עדי ברקן, יוסי שחר, נגרו רובינשטיין, נורית אחרק, מיכי דרורי, שרון תירוש, ערד סלוצקי, חנן רוגלין.
חנן רוגלין
מזכיר הקיבוץ
חסר רכיב