קיבוץ געש
קיבוץ געש
חסר רכיב

שיחת קיבוץ 08 שנת 2007

19/03/2007
דף לשיחה
מנחה: מיכי דרורי, מועדון לחבר, שעה 20:30, יום שני 19/03/2007, שיחה מס: 8, שנה: 2007
סדר היום

1. לדיון

סיכום המשק 2006

מובא לדיון סיכום המשק לשנת 2006.
הנתונים יוצגו ע"י רו"ח יוסי זילברשטין מברית פיקוח ומנהלי התאגידים.
חומר מפורט לקראת הדיון ניתן לקבל במזכירות הקיבוץ.
החלטות שיחת קיבוץ

החלטות שהתקבלו בשיחת קיבוץ מס' 7 מיום 26.02.07:

1. אושרה הצעת המועצה הכלכלית להצביע בעד הכנסת איפקס כשותף בתנובה.
2. אושרה הצעת המועצה הכלכלית למכירת מניות געש בתנובה בתנאי העסקה. ( עפ"י הנוסח שפורסם ברבים בסדר היום של שיחת קיבוץ מס' 7 )

חנן רוגלין
מזכיר הקיבוץ
.
שיחת קיבוץ 7
חסר רכיב