קיבוץ געש
קיבוץ געש
חסר רכיב

שיחת קיבוץ 09 שנת 2007

26/03/2007
דף לשיחה
מנחה: רוני בוכמן, מועדון לחבר, שעה 20:30, יום שני 26/03/07, שיחה מס: 9, שנה: 2007
סדר היום
1. הודעות

קלפי
ההצבעה בקלפי בנושא ההצעה לשינוי אורחות חיים (מרץ 2007) תתקיים ביום שלישי 27.03.07 משעה 07:00 ועד השעה 21:00 במועדון לחבר.

2. לדיון:

הצעה לשינוי אורחות חיים בגעש – דיון מסכם
בדיון יוצגו הדגשים המרכזיים להצעה לשינוי.
חברים מתבקשים להביא לדיון את חוברת ההצעה לשינוי (מרץ 2007)

* תיקוני ניסוח בחוברת: (טעות סופר)

1. עמ' 4 בטחון סוציאלי – סעיף 1.5 עדכון מדדים כל רבעון ולא כל שנה כפי שנרשם.

2. עמ' 15 תקנון עבודה - ביאור מס' 13 יימחק וירשם הנוסח המופיע בביאור מס' 4 עמ' 7.

3. טיפול בגירעון האקטוארי – סעיף 12 עמ' 14: עבור כל חבר געש הנמצא בגיל פרישה ביום השינוי.

4. עמ' 34 סעיף 4 ב' יש למחוק.

5. עמ' 35 סעיף 6.1 למחוק טיפולי שיניים. (עקב ההחלטה לא להפריט טיפולי שיניים).
תוספת לדף לשיחה מס' 9 מיום 26.03.07:

לידיעת החברים

תוספת לדף לשיחה מס' 9 מיום 26.03.07:

תוספת לסעיף 2 לדיון:
הצעה לשינוי אורחות חיים בגעש.
ההצבעה בקלפי ולקבלת ההצעה לשינוי אורחות חיים בגעש נדרש רוב מיוחס של קולות החברים:
שלושה רבעים מכלל המצביעים צריכים להצביע בעד ההצעה, ובלבד שמספר התומכים בהצעה לא יפחת משני שלישים מכלל חברי הקיבוץ.

חנן רוגלין
מזכיר הקיבוץ
החלטות שיחת קיבוץ

החלטות שהתקבלו בשיחת קיבוץ מס' 8 מיום 19.03.07:

לא התקבלו כל החלטות בשיחת קיבוץ מס' 8 מיום 19.03.07.

חנן רוגלין
מזכיר הקיבוץ
חסר רכיב