קיבוץ געש
קיבוץ געש
חסר רכיב

תוצאות קלפי 05 שנת 2007

28/03/2007
תוצאות הקלפי
תוצאות ההצבעה בקלפי שיחת קיבוץ געש מס' 9 מיום 26/03/07
קיבוץ געש – הצעה לשינוי אורחות חיים (מרץ 2007)

226 בעד ההצעה
59 נגד ההצעה

התקבלה ההצעה לשינוי אורחות חיים בגעש
חנן רוגלין
מזכיר הקיבוץ
חסר רכיב