קיבוץ געש
קיבוץ געש
חסר רכיב

ישיבת מזכירות 06 שנת 2007

05/04/2007
סיכום ישיבת מזכירות
פרוטוקול ישיבת מזכירות מס' 6 מיום 05.04.07
סדר היום:

1. אישור פרוטוקול ישיבה מס' 5 מיום 11.03.07.
2. קליטה – ניר גלברט, קבלה למועמדות.
3. דו"ח בנושא יישום תוכנית השינוי.

סיכומים והחלטות:

1. אושר פרוטוקול ישיבה מס' 5 מיום 13.03.07.

2. קליטה – ניר גלברט קבלה למועמדות.
סוכם להמליץ בחיוב לאסיפה הכללית.

3. תוכנית השינוי.
הוצגה תוכנית עבודה מפורטת ליישום תוכנית השינוי.

סוכמו הנושאים הבאים:
צוות יישום – שרון תירוש, ערד סלוצקי, נגרו רובינשטיין, שלמה ניימן, חנן רוגלין.

א. הנהלת קרן המילואים:
החברים המוצעים כנציגי ציבור: רוברטו קופרמן, חנה שושן, עדי ברקן, נגרו רובינשטיין.
הנושא יובא לאישור האסיפה הכללית.

ב. הנהלת קרן עזרה הדדית :
רוני בוכמן יו"ר, נטע ברק, אסף ציקמן, דפנה דור.
הנושא יובא לאישור האסיפה הכללית.
נוכחים: יוסי שחר, נגרו רובינשטיין, שרון תירוש, ערד סלוצקי, הוגו לובל, דליה מורן, חנן רוגלין.
חנן רוגלין
מזכיר הקיבוץ
חסר רכיב